Aplikacje

Produkty AMARC izolują, chronią, kontrolują i utrzymują temperaturę w wielu różnych zastosowaniach.
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań.

Osuszanie

Osuszanie

Proces suszenia polega na stopniowym usuwaniu pewnej części cieczy początkowo zawartej w produkcie poprzez jego ogrzewanie. Suszenie odbywa się w ...

Czytaj dalej
Polimeryzacja

Polimeryzacja

Polimery to związki organiczne, których cząsteczki składają się z wielu identycznych, powtarzających się kolejno jednostek i powstają z prost ...

Czytaj dalej
Przechowywanie

Przechowywanie

Degradacja różnego rodzaju materiałów obejmuje szereg procesów, które prowadzą do zmniejszenia ich właściwości i jakości. Czasami, aby zach ...

Czytaj dalej
Stabilizacja - Zmniejszenie naprężeń – Utwardzanie

Stabilizacja - Zmniejszenie naprężeń – Utwardzanie

Obróbka stabilizująca umożliwia zapewnienie i utrzymanie pożądanego stałego, niezmiennego i trwałego stanu materiału bez znacznych wahań lub ...

Czytaj dalej
Suszenie

Suszenie

Proces suszenia przemysłowego polega na usuwaniu niezbędnej ilości cieczy zawartej w masie, np. wody zawartej w żywności, aby umożliwić jej dł ...

Czytaj dalej
Wstępne podgrzewanie i topienie

Wstępne podgrzewanie i topienie

Różne procesy termiczne obejmują podgrzewanie wstępne, które umożliwia nadanie materiałowi odpowiedniej temperatury, a tym samym odpowiednich w ...

Czytaj dalej
Wulkanizacja

Wulkanizacja

Wulkanizacja jest nieodwracalnym procesem, podczas którego, poprzez modyfikację chemiczną, polimer staje się mniej plastyczny, uzyskuje lub popraw ...

Czytaj dalej
Wypalanie

Wypalanie

Różne rodzaje obróbki termicznej obejmują wypalanie, które oddziałując na temperaturę materiału, umożliwia uzyskanie określonych struktur i ...

Czytaj dalej