Szafy grzewcze na beczki

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w ciągłym badaniu produktu i procesu, od dużych zakładów chemicznych po małe warsztaty, za pomocą rozwiązań standardowych lub całkowicie dostosowanych do potrzeb klienta, szafy grzewcze AMARC do beczek są wybierane do ogrzewania surowców znajdujących się w beczkach lub zbiornikach. Dążąc do uzyskania najlepszej możliwej sprawności cieplnej i najwyższego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Kliknij, aby aktywować

Zastosowanie i sektory referencyjne

Szafy grzewcze są niezbędne w łańcuchach produkcyjnych, w których produkty, mieszaniny, surowce znajdujące się w beczkach 200 L (lub innej pojemności) lub pojemnikach 1000 L (lub innej pojemności) mają być poddane obróbce cieplnej w celu zmiany fazy lub lepkości albo poddane procesowi topienia w celu przekazania ich do następnego etapu procesu produkcji.

Od ponad 30 lat szafy grzewcze AMARC są instalowane i wykorzystywane w sektorach: chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, petrochemicznym, mieszalniczym, naftowym i gazowym.

Budowa

Szafy grzewcze składają się ze spawanej ramy stalowej, do której przymocowane są ściany nośne wykonane z odpowiednio zmontowanych blach i paneli z izolacyjnej wełny mineralnej „wolnej od absestu”.

Polityka budowlana ma podwójny cel:

 • Wytrzymałość konstrukcji. Szafa została zaprojektowana tak, aby wytrzymać naprężenia i niepożądane uderzenia przez długi czas podczas operacji załadunku i rozładunku.
  W tym celu na ścianach wewnętrznych wszystkich jednostek znajdują się konstrukcje ochronne, które zapobiegają uderzeniom przez palety.
  Konstrukcje nośne, z półkami na beczki, są poddawane obliczeniom konstrukcyjnym.
 • Izolacja termiczna. Konstrukcja jest odpowiednio zaizolowana, co zapewnia minimalne rozproszenie, efektywną wymianę ciepła i wynikającą z tego oszczędność energii.

Proces pracy

Proces wymiany ciepła odbywa się głównie poprzez konwekcję powietrza.
Zespół wentylacyjny zainstalowany w górnej części szafy zasysa powietrze, kierując je na element grzejny lub wymiennik ciepła zasilany cieczą (gorącą wodą, parą nasyconą, olejem diatermicznym) i jest ono przekazywane do kanału tłocznego, który kieruje ogrzane powietrze równomiernie na beczki lub pojemniki, tworząc turbulencje niezbędne do optymalnej wymiany ciepła.
Proces jest „kontrolowany” przez cyfrowy regulator temperatury zainstalowany wewnątrz panelu sterowania i połączony z sondą zainstalowaną w odpowiednim miejscu.

Standardowe szafy grzewcze do beczek

Definicja modeli standardowych zaproponowana przez AMARC jest wynikiem ponad 30 lat projektowania, produkcji i ponad 1000 instalacji na całym świecie.
Zgromadzone know-how pozwoliło na pełne zrozumienie potrzeb naszych klientów i całego rynku.
Opracowano szeroką gamę produktów, co pozwala na dużą wszechstronność wyboru w ramach standardowej oferty!

Standardowe szafy grzewcze mogą być konfigurowane w zależności od:

Możliwości i modele

Portfolio szaf grzewczych AMARC składa się z 22 modeli o różnym przeznaczeniu:

 • Pojemność,
 • Metoda ładowania (jeden lub więcej poziomów),
 • Liczba stref regulowanych niezależnie,
 • Uzyskana geometria zewnętrzna pieca.

Komora „Pojedyncza strefa grzewcza”

11 modeli jest przeznaczonych do standardowych komór grzewczych z „jedną strefą grzewczą” (patrz tabela poniżej).

 • Są one najbardziej poszukiwane na rynku,
 • Pojemność ładunkowa od 2 do 48 beczek 200 L, od 1 do 12 IBC 1000 L),
 • Pojedyncza strefa regulacji temperatury.
Komory grzewcze "jednostrefowe"
Opis modelu Kod rysunku Strefy regulacji Pojemność 1 Wymiary zewnętrzne 2 Liczba poziomów załadunku  
200 L Beczki 1000 L IBC Szerokość
(mm)
Głębokość
(mm)
Wysokość
(mm)
2 BECZKI CC 001 S1 1 2 0 1580 1650 1950 1 PDF
4 BECZKI CC 002 S1 1 4 1 2080 1650 1950 1 PDF
8 BECZEK POZIOMA CC 003 S1 1 8 2 3595 1650 1950 1 PDF
8 BECZEK PIONOWA NC 004 S1 1 8 2 2445 1650 2970 2 PDF
12 BECZEK POZIOMA NC 008 S1 1 12 3 5455 1650 1750 1 PDF
12 BECZEK PIONOWA NC 029 S1 1 12 3 2445 1650 4370 3 PDF
16 BECZEK PIONOWA NC 007 S1 1 16 4 3845 1650 2970 2 PDF
24 BECZKI NC 009 S1 1 24 6 5455 1650 2970 2 PDF
32 BECZKI NC 013 S1 1 32 8 6955 1650 2970 2 PDF
40 BECZEK NC 015 S1 1 40 10 8865 1650 2970 2 PDF
48 BECZEK NC 028 S1 1 48 12 9575 1650 2970 2 PDF

KOMORA GRZEWCZA NA 2 BECZKI

Główne cechy
CC 001 S1
1
2
0
1580
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
2 BECZKI

Do +150°c, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla bezpiecznej strefy

KOMORA GRZEWCZA NA 4 BECZKI

Główne cechy
CC 002 S1
1
4
1
2080
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
4 BECZKI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla strefy atex Opcja: zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 8 BECZEK

Główne cechy
CC 003 S1
1
8
2
3595
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
8 BECZEK POZIOMA

Do +100℃, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304, zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi nóżkami

PIONOWA KOMORA GRZEWCZA NA 8 BECZEK

Główne cechy
NC 004 S1
1
8
2
2445
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
8 BECZEK PIONOWA

Do +150°c, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, do strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: malowane RAL 5010 (niebieski)

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 12 BECZEK

Główne cechy
NC 008 S1
1
12
3
5455
1650
1750
1
PDF Layout
Przykład instalacji
12 BECZEK POZIOMA

Do +100 ℃, zasilanie olejem diatermicznym, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: malowanie z cyklem specjalnym CM-3, zbiornik, system odciągu oparów połączony z cyklem grzewczym

PIONOWA KOMORA GRZEWCZA NA 12 BECZEK

Główne cechy
NC 029 S1
1
12
3
2445
1650
4370
3
PDF Layout
Przykład instalacji
12 BECZEK PIONOWA

Do +150°c, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla strefy ATEX.
Opcjonalnie: malowanie, zbiornik wychwytowy, drzwi dzielone 1/3 + 2/3.

PIONOWA KOMORA GRZEWCZA NA 16 BECZEK

Główne cechy
NC 007 S1
1
16
4
3845
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
16 BECZEK PIONOWA

Do +70℃, zasilanie gorącą wodą, instalacja wewnętrzna, dla strefy ATEX.
Opcja: zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

KOMORA GRZEWCZA NA 24 BECZKI

Główne cechy
NC 009 S1
1
24
6
5455
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
24 BECZKI

Do +100℃, zaasilanie parowe, instalacja wewnętrzna, dla wewnętrznej strefy atex.
Opcjonalnie: zbiornik wychwytowy, system blokady drzwi (pozycja otwarta) z zabezpieczeniem w pozycji otwartej

KOMORA GRZEWCZA NA 32 BECZKI

Główne cechy
NC 013 S1
1
32
8
6955
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
32 BECZKI

Do +100℃, zasilanie parowe, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcja: zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

KOMORA GRZEWCZA NA 40 BECZEK

Główne cechy
NC 015 S1
1
40
10
8865
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
40 BECZEK

Do +100℃, zasilanie gorącą wodą, instalacja zewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: stałe nóżki

KOMORA GRZEWCZA NA 48 BECZEK

Główne cechy
NC 028 S1
1
48
12
9575
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
48 BECZEK

Do +70℃, zasilanie gorącą wodą, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: ręcznie obsługiwane poziome drzwi przesuwne

Uwagi

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia:
1. Pojemność mierzona w beczkach jest alternatywna w stosunku do pojemności mierzonej w IBC. Z wyjątkiem szafy na 2 beczki, w obudowie wszystkich pozostałych modeli przewidziano miejsce na stację paletową odpowiednią do załadunku 4 beczek 200 L na paletę chemiczną o wymiarach 1200×1200 mm lub alternatywnie jednego pojemnika IBC o pojemności 1000 L.
2. Podane wymiary zewnętrzne nie uwzględniają: panelu sterowania, zbiorników, nóżek, dachów oraz innych elementów opcjonalnych, które zależą od konfiguracji szafy grzewczej.

Komory grzewcze „wielostrefowe”

Dla klientów, którzy przy bardzo zróżnicowanej produkcji muszą planować cykle grzania różnych produktów w różnych temperaturach, zaprojektowano 11 modeli „Wielostrefowych” szaf grzewczych (patrz tabela poniżej).

Mają one możliwość załadunku od 4 do 48 beczek 200 l, od 1 do 12 IBC o pojemności 1000 l podzielonych na dwie lub więcej niezależnych stref.

Zalety:

 • Ogrzewanie różnych produktów w różnych temperaturach w jednym urządzeniu,
 • Pojedynczy panel sterowania,
 • Wymiary nieco większe przy takiej samej pojemności jak w przypadku „strefy pojedynczej”,
 • Oszczędność energii w przypadku częściowego obciążenia.
Komory grzewcze "wielostrefowe"
Opis modelu Kod rysunku Strefy regulacji Pojemność 3 Wymiary zewnętrzne 4 Liczba poziomów załadunku  
beczki o pojemności 200 l 1000 L IBC Szerokość
(mm)
Głębokość
(mm)
Wysokość
(mm)
8 BĘBNÓW POZIOMA Z 2 STREFAMI CC 006 S1 2 4+4 1+1 4040 1650 1950 1 PDF
12 BECZEK POZIOMA Z 2 STREFAMI CC 010 S1 2 4+8 1+2 5555 1650 1950 1 PDF
12 BECZEK POZIOMA Z 3 STREFAMI CC 029 S1 3 4+4+4 1+1+1 6010 1650 1950 1 PDF
16 BECZEK POZIOMA Z 2 STREFAMI CC 012 S1 2 8+8 2+2 7190 1650 1950 1 PDF
12 BECZEK PIONOWA Z 2 STREFAMI NC 005 S1 2 8+8 2+2 4790 1650 2970 2 PDF
24 BECZKI Z 2 STREFAMI NC 016 S1 2 8+16 2+4 6300 1650 2970 2 PDF
24 BECZKI Z 3 STREFAMI CC 018 S1 3 8+8+8 2+2+2 6010 1650 2970 2 PDF
32 BECZKI Z 2 STREFAMI NC 027 S1 2 16+16 4+4 7690 1650 2970 2 PDF
32 BECZKI Z 4 STREFAMI CC 030 S1 4 8+8+8+8 2+2+2+2 7975 1650 2970 2 PDF
40 BECZEK Z 2 STREFAMI NC 018 S1 2 16+24 4+6 9300 1650 2970 2 PDF
48 BECZEK Z 2 STREFAMI NC 017 S1 2 24+24 6+6 10910 1650 2970 2 PDF

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 8 BĘBNÓW Z 2 STREFAMI

Główne cechy
CC 006 S1
2
4+4
1+1
4040
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
8 BĘBNÓW POZIOMA Z 2 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, montaż wewnątrz pomieszczeń, dla strefy ATEX.
Opcja: zbiornik z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 12 BECZEK Z 2 STREFAMI

Główne cechy
CC 010 S1
2
4+8
1+2
5555
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
12 BECZEK POZIOMA Z 2 STREFAMI

Do +150℃, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 12 BECZEK Z 3 STREFAMI

Główne cechy
CC 029 S1
3
4+4+4
1+1+1
6010
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
12 BECZEK POZIOMA Z 3 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, montaż wewnątrz pomieszczeń, dla strefy ATEX.
Opcja: zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

POZIOMA KOMORA GRZEWCZA NA 16 BECZEK Z 2 STREFAMI

Główne cechy
CC 012 S1
2
8+8
2+2
7190
1650
1950
1
PDF Layout
Przykład instalacji
16 BECZEK POZIOMA Z 2 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie parą, instalacja wewnętrzna, dla strefy ATEX.
Opcjonalnie: Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304.

PIONOWA KOMORA GRZEWCZA NA 16 BECZEK Z 2 STREFAMI

Główne cechy
NC 005 S1
2
8+8
2+2
4790
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
12 BECZEK PIONOWA Z 2 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla (wewnętrznej) strefy ATEX.
Opcjonalnie: zbiornik wychwytowy z ramą z elementów rurowych i stałymi stopkami, konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304

KOMORA GRZEWCZA NA 24 BECZKI Z 2 STREFAMI

Główne cechy
NC 016 S1
2
8+16
2+4
6300
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
24 BECZKI Z 2 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, instalacja zewnętrzna, strefa bezpieczna.
Opcja: zbiornik wychwytowy z ramą wykonaną z elementów rurowych i stałymi stopkami

KOMORA GRZEWCZA NA 24 BECZKI Z 3 STREFAMI

Główne cechy
CC 018 S1
3
8+8+8
2+2+2
6010
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
24 BECZKI Z 3 STREFAMI

Do +100℃, praca na parze, instalacja zewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: zbiornik wychwytowy z ramą z elementów rurowych i stałymi stopkami, system odciągu oparów połączony z cyklem ogrzewania i blokadą drzwi

KOMORA GRZEWCZA NA 32 BECZKI Z 2 STREFAMI

Główne cechy
NC 027 S1
2
16+16
4+4
7690
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
32 BECZKI Z 2 STREFAMI

Do +100 ℃, kombinacja pracy elektrycznej i ciepłej wody, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: zbiornik wychwytowy

KOMORA GRZEWCZA NA 32 BECZKI Z 4 STREFAMI

Główne cechy
CC 030 S1
4
8+8+8+8
2+2+2+2
7975
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
32 BECZKI Z 4 STREFAMI

Do +100℃, zasilanie elektryczne, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej.
Opcjonalnie: zbiornik wychwytowy, sterownik PLC

KOMORA GRZEWCZA NA 40 BECZEK Z 2 STREFAMI

Główne cechy
NC 018 S1
2
16+24
4+6
9300
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
40 BECZEK Z 2 STREFAMI

Do +150℃, praca na parze, instalacja zewnętrzna, dla strefy bezpiecznej

KOMORA GRZEWCZA NA 48 BECZEK Z 2 STREFAMI

Główne cechy
NC 017 S1
2
24+24
6+6
10910
1650
2970
2
PDF Layout
Przykład instalacji
48 BECZEK Z 2 STREFAMI

Do +100 ℃, kombinacja pracy elektrycznej i ciepłej wody, instalacja wewnętrzna, dla strefy bezpiecznej

Uwagi

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia:
3. Pojemność mierzona w beczkach jest alternatywna w stosunku do pojemności mierzonej w IBC. W obudowie wszystkich pozostałych modeli przewidziano stację paletową odpowiednią do załadunku 4 beczek 200 l na paletę chemiczną o wymiarach 1200×1200 mm lub alternatywnie jednego pojemnika IBC o pojemności 1000 l.
4. Podane wymiary zewnętrzne nie uwzględniają: panelu sterowania, zbiorników, nóżek, dachów oraz innych elementów opcjonalnych, które zależą od konfiguracji szafy grzewczej.

Normy referencyjne UE

Opcjonalnie

Produkt wykonany na miarę

Duża różnorodność opcji zaprojektowanych dla „standardowych szaf grzewczych” pozwala na dużą wszechstronność i dostosowanie do potrzeb klienta. Dzięki temu rozwiązanie jest lepiej dopasowane do realizowanego procesu.
Firma AMARC potwierdza swoją politykę towarzyszenia klientom nie tylko przy zakupie produktu, ale także przy poszukiwaniu najlepszego rozwiązania technicznego.

Kliknij na + aby zobaczyć więcej szczegółów