Piece przemysłowe i suszarnie

Firma AMARC projektuje i konstruuje piece przemysłowe i suszarnie dla różnych sektorów przemysłu do zastosowań w procesach termicznych do temperatury +250°C. Zarówno w wersji standardowej, jak i niestandardowej, piece AMARC oferują najlepszą możliwą wydajność cieplną, niezwykle łatwą obsługę i najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy!

Kliknij, aby aktywować

Piece przemysłowe

Łańcuchy produkcyjne większości procesów przemysłowych, w których powstają produkty gotowe lub półprodukty, wymagają zastosowania ogrzewania.
Od momentu powstania firmy AMARC w 1954 r. jej misją jest projektowanie i tworzenie rozwiązań technicznych umożliwiających klientom efektywne sterowanie procesami ogrzewania przemysłowego wykorzystywanymi w ich produkcji.
Od ponad 30 lat know-how w zakresie procesów termicznych jest ukierunkowane na tworzenie przemysłowych pieców konwekcyjnych o temperaturach roboczych do +250°C.

Zastosowanie i sektory referencyjne

Istnieje wiele zastosowań pieców przemysłowych AMARC w przemysłowych procesach grzewczych i różnią się one w zależności od sektora.
Najczęstsze zastosowania (choć nie jedyne) to:
Polimeryzacja, suszenie, podgrzewanie wstępne, obróbka cieplna, procesy termoformowania, odprężanie, stabilizacja, utwardzanie, wulkanizacja, podgrzewanie wtórne, konserwacja.

Budowa

Piece przemysłowe AMARC składają się ze spawanej ramy ze stali węglowej, do której przymocowane są ściany nośne wykonane z odpowiednio zmontowanych blach i paneli z izolacyjnej wełny mineralnej „absestos free”, tj. pozbawionej jakichkolwiek składników azbestowych.

Główne cechy pieców przemysłowych AMARC to:

 • Wytrzymałość konstrukcyjna. Piece przemysłowe są zaprojektowane do pracy w cyklu ciągłym, wytrzymując naprężenia i niepożądane uderzenia podczas załadunku i rozładunku przez długi okres czasu.
 • Izolacja termiczna. Konstrukcja jest odpowiednio zaizolowana, co zapewnia minimalne rozproszenie, efektywną wymianę ciepła i wynikającą z tego oszczędność energii.
 • Materiały. Standardowa konstrukcja składa się z: zewnętrznego korpusu pieca wykonanego ze stali węglowej malowanej.
  Wnętrze pieca wykonane z galwanizowanej stali. Szczelna konstrukcja z panelami spawanymi:

  • Gdy wzrasta temperatura pracy;
  • W obecności wysokiego ciśnienia w komorze;
  • Do procesów z gęstymi i/lub agresywnymi emisjami.

Operacja

Proces wymiany ciepła odbywa się głównie poprzez konwekcję powietrza. Jednostka oporowa odbiera strumień powietrza, który jest następnie kierowany na materiał przez przeznaczone do tego celu szczeliny.
Proces jest „kontrolowany” przez cyfrowy regulator temperatury zainstalowany wewnątrz panelu sterowania i połączony z sondą zainstalowaną w odpowiednim miejscu.
Badania przepływów powietrza mają fundamentalne znaczenie, ponieważ pozwalają na uzyskanie:

 • Najlepsza możliwa dystrybucja ciepła;
 • Znacznie szybszy wzrost temperatury;
 • Transfer ciepła zgodnie z wymaganiami.

Strumienie powietrza są dostosowywane do kształtów części, które mają być ogrzewane, oraz do wymaganej dokładności temperatury.
Mogą to być przepływy:

 • Poziomo;
 • Pionowo;
 • Mieszane poziome/pionowe.

Dobrze zaprojektowane przepływy powietrza i modulacja mocy elektrycznej umożliwiają uzyskanie wyjątkowo równomiernej temperatury wewnątrz pieca.
Firma AMARC może zaprojektować piece z tolerancją +/- 2°C w odniesieniu do ustawienia temperatury pustej komory.
Wszystkie piece AMARC są poddawane „mapowaniu” temperatur przez wykwalifikowane laboratoria przy użyciu certyfikowanych przyrządów kalibracyjnych.

Asortyment produktów

Know-how firmy AMARC jest ukierunkowane na projektowanie i produkcję pieców do procesów wymagających temperatur roboczych do +250°C.

"Piece przemysłowe "na zamówienie

W tym zakresie temperatur firma AMARC może dostarczyć swoim klientom każdy rodzaj rozwiązania niestandardowego (patrz główne projekty pieców niestandardowych), aby spełnić poniższe specyfikacje:

 • Temperatura pracy i dokładność względna (+ / – °C);
 • Wymiar roboczy wewnątrz komory;
 • Metoda załadunku;
 • Tryb „Stand alone” (piece wsadowe) lub wstawienie do linii automatycznych (piece z cyklem ciągłym);
 • Logika kontroli temperatury;
 • Urządzenia zabezpieczające;
 • Poziom automatyzacji;
 • Dostosowania, opcje, akcesoria.

Piece przemysłowe „Standard”

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w tworzeniu niestandardowych rozwiązań pozwoliło firmie AMARC wykorzystać swoją wiedzę przy projektowaniu standardowych serii:

 • Piece standardowe serii FCS 150 (do procesów do +150°C)
 • Piece standardowe serii FCS 250 (do procesów w temperaturze do +250C)

Te ogrzewane elektrycznie piece wsadowe, o różnych rozmiarach i opcjach, stanowią wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla wielu procesów termicznych.

Piece serii FCS 150 - dla procesów do +150°C
Model Maks. temp. (C°) Wymiar Objętość (m³) Wentylator natężenie przepływu (m³/h) Moc (kW)
Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm)
FCS 150-01 150 1500 1000 1000 1,5 3050 15
FCS 150-02 150 1500 1500 1000 2,25 3050 22,5
FCS 150-03 150 1500 1500 1500 3,375 3050 22,5
FCS 150-04 150 2000 1500 1500 4,5 3050 30
FCS 150-05 150 2000 1500 2000 6 3850 30
FCS 150-06 150 2000 1500 2500 7,5 4750 37,5
FCS 150-07 150 2000 1500 3000 9 5400 37,5
FCS 150-08 150 2000 2000 1500 6 3850 30
FCS 150-09 150 2000 2000 2000 8 4750 37,5
FCS 150-10 150 2000 2500 1500 7,5 4750 37,5
FCS 150-11 150 2000 2500 2000 10 6150 37,5
FCS 150-12 150 2000 3000 1500 9 5400 37,5
FCS 150-13 150 2000 3000 2000 12 6150 45
Uwagi

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Piece serii FCS 250 dla procesów do +250°C
Model Maks. temp. (°C) Wymiar Objętość (m³) Wentylator natężenie przepływu (m³/h) Moc (kW)
Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm)
FCS 250-01 250 1500 1000 1000 1,5 3050 22,5
FCS 250-02 250 1500 1500 1000 2,25 3050 30
FCS 250-03 250 1500 1500 1500 3,375 3050 30
FCS 250-04 250 2000 1500 1500 4,5 3050 37,5
FCS 250-05 250 2000 1500 2000 6 3850 37,5
FCS 250-06 250 2000 1500 2500 7,5 4750 45
FCS 250-07 250 2000 1500 3000 9 5400 45
FCS 250-08 250 2000 2000 1500 6 3850 37,5
FCS 250-09 250 2000 2000 2000 8 4750 45
FCS 250-10 250 2000 2500 1500 7,5 4750 45
FCS 250-11 250 2000 2500 2000 10 6150 45
FCS 250-12 250 2000 3000 1500 9 5400 45
FCS 250-13 250 2000 3000 2000 12 6150 52,5
Uwagi

Dane zawarte w tabeli nie są wiążące umownie. AMARC srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Opcjonalnie

Produkt UA wykonany na miarę

Różne zakłady produkcyjne i różne procesy termiczne wymagają możliwości skonfigurowania pieca w sposób zapewniający pewien stopień uniwersalności. Wszystkie piece AMARC, zarówno w wersjach standardowych FSE 150 i FSE250, jak i w wersjach całkowicie „niestandardowych”, można skonfigurować za pomocą szeregu opcji zaprojektowanych tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby każdego klienta.
AMARC chce oferować swoim klientom rozwiązania, a nie tylko produkty!

Kliknij na + aby zobaczyć więcej szczegółów

Normy referencyjne UE

Piece z cyklem ciągłym

Projektowanie i budowa pieców o cyklu ciągłym uzupełnia ofertę rozwiązań firmy AMARC.
Piece o cyklu ciągłym to najwyższy poziom dostosowania do potrzeb klienta w zakresie projektowania i produkcji pieców, łączący badanie procesu termicznego i transport materiałów – części, które mają być ogrzewane.

Wybór pieców pracujących w cyklu ciągłym opiera się na kryterium sprawności, gdy spełnione są dwa warunki:

 • Piec jest umieszczony na automatycznej linii wewnątrz wysoce zautomatyzowanego łańcucha produkcyjnego.
 • W procesie produkcji wykorzystuje się serię części o identycznych kształtach i wymiarach, które są poddawane procesowi termicznemu, który jest stale powtarzany.

Wielkość pieca jest określana z uwzględnieniem wymiarów elementów, ich właściwości termicznych, wydajności wymaganej w jednostce czasu, przestrzeni zapewnionej przez klienta oraz sposobów załadunku i rozładunku.
Z punktu widzenia procesu technologicznego mają one wiele zastosowań, takich jak: suszenie, polimeryzacja, wypalanie, podgrzewanie wstępne, stabilizacja, wyżarzanie, suszenie, różne rodzaje obróbki termicznej.

Piece z cyklem ciągłym Dostosowanie do potrzeb klienta

 • Sposób przenoszenia: w zależności od wymiarów i masy przenoszonego materiału, przenośnik może być wykonany z metalowej siatki, łańcuchowy lub rolkowy napędzany silnikiem.
 • Proces w cyklu ciągłym lub stopniowym.
 • Piec jedno- lub wielostrefowy z różnymi etapami obróbki cieplnej (np.: różne temperatury, podgrzewanie lampami na podczerwień, chłodzenie końcowe…).
 • Automatyczny lub ręczny załadunek/rozładunek.
 • Materiały konstrukcyjne: Podobnie jak w przypadku wszystkich pieców Amarc, dostępna jest szeroka gama materiałów konstrukcyjnych.