Czym się zajmujemy

Działalność AMARC:

Proces informacyjny

Od analizy wniosku do szczegółowej realizacji projektu

Definicja produktu AMARC jest wynikiem połączenia potrzeb i celów klienta z doświadczeniem zdobytym przez AMARC na przestrzeni lat i tysięcy zrealizowanych projektów.
Podstawowym celem rozpoczęcia każdego projektu jest spełnienie wymagań klienta poprzez znalezienie najlepszego rozwiązania pod względem kosztów i korzyści.
W tym celu jesteśmy gotowi uwzględnić odchylenia od standardu produkcji lub zastosować rozwiązanie całkowicie dostosowane do potrzeb klienta.

Proces projektowania składa się z następujących etapów:

  • Analiza wykonalności
  • Konstrukcja mechaniczna i dynamika cieplno-przepływowa
  • Analiza ryzyka i identyfikacja odpowiednich urządzeń zabezpieczających
  • Projektowanie logiki działania
  • Przestrzeganie ram prawnych

Proces produkcji

Od szczegółów projektu do wysyłki

Przepływ produkcji podąża za przepływem informacji i wprowadza go w życie.
Wszystkie etapy produkcji, od wyboru materiałów po komponenty, podlegają kontroli jakości i mają na celu zapewnienie standardów oczekiwanych przez naszych klientów.
Wszystkie maszyny są poddawane rygorystycznym protokołom testowym przed wysyłką.

Transformacja Lean

Pragnienie i ambicja ciągłego doskonalenia zmusiły AMARC do rozpoczęcia od końca 2017 roku procesu transformacji procesów w firmie zgodnie z punktem widzenia Lean. Ostatecznym celem jest przekształcenie procesów Popytu, Rozwoju, Dostaw i Wdrożeń do filozofii Lean. Filozofia Lean została entuzjastycznie przyjęta przez wszystkie osoby pracujące w AMARC.

Podstawową koncepcją jest tworzenie wartości za pomocą metody naukowej przy zastosowaniu specjalnych technik i narzędzi operacyjnych. Zasady takie jak wartość dla klienta, tworzenie wartości za pomocą trzech głównych przepływów (przepływ operacyjny, przepływ informacji, przepływ pracy), eliminacja marnotrawstwa, powiązanie z popytem, ciągłe doskonalenie, zaangażowanie wszystkich elementów organizacji, orientacja organizacji na system strategiczny są w ten sposób przenoszone na grunt przedsiębiorstwa.

Badania i rozwój

Szczególną uwagę poświęca się badaniom i rozwojowi produktu we wszystkich jego komponentach, począwszy od oprogramowania do sterowania i zarządzania maszynami, a skończywszy na optymalizacji i zwiększeniu wydajności procesów termicznych naszych maszyn.

Firma AMARC stale współpracuje z naukowcami z uniwersytetów, którym powierza się badania nad udoskonaleniami technicznymi lub opracowywanie nowych technologii.