EN1539 Piece bezpieczne
do Rozpuszczalników

Dla procesów termicznych, w których uwalniane są rozpuszczalniki lub inne substancje palne

AMARC projektuje i buduje piece zapewniające maksymalny stopień bezpieczeństwa w procesach termicznych, w których suszone i utwardzane są materiały z których uwalniane są opary rozpuszczalników lub innych substancji łatwopalnych.

Ramy regulacyjne

Potencjalnie wybuchowe gazy i pary powstają podczas procesów suszenia, odparowywania i utwardzania, w których obrabiane są produkty zawierające rozpuszczalniki. Piece używane do tych procesów muszą spełniać wymagania normy EN1539:2015.

Zastosowanie tej normy umożliwia określenie maksymalnych ilości par rozpuszczalnika w piecu, jak również wymaganych poziomów bezpieczeństwa, w zależności od temperatury, rodzaju rozpuszczalnika, cyklu termicznego, ilości produktu i wielkości pieca.

Jednak procesy grzewcze, podczas których emitowane są pary rozpuszczalników, nie ograniczają się do tych wymienionych przez normę EN1539:2015 i bardzo często ilości obecnego rozpuszczalnika przekraczają ilości występujące w procesach termicznych.

Z tego powodu AMARC produkuje specjalnie zaprojektowane piece z wentylacją wymuszoną, aby dostosować je do wymagań procesowych klientów, stosując normę EN1539:2015, dyrektywę ATEX 2014/34/UE oraz badając emisje i obszary klasyfikacyjne zgodnie z normą EN60079-10-1:2015.

Design

Projekt pieca jest opracowywany na podstawie badań specyficznego procesu klienta.

Firma AMARC polega na wiedzy specjalistycznej zewnętrznych laboratoriów analitycznych zawsze, gdy konieczna jest ocena właściwości chemicznych/fizycznych produktu na etapie ogrzewania w celu optymalizacji procesu i dedykowanego projektu pieca.

Dzięki temu piec jest w indywidualnie dostosowany do procesu, a więc zoptymalizowany zarówno pod względem wydajności cieplnej, jak i funkcji bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Systemy i elementy bezpieczeństwa wykonane są zgodnie z zakresami ustalonymi przez normę EN1539:2015.

Każdy piec jest zawsze wyposażony w system odprowadzania „brudnego” powietrza i uzupełniania go czystym powietrzem, z podwójnym natężeniem przepływu obliczonym dla danego procesu.

Sterowanie piecem obejmuje sterownik PLC dla procesu oraz PLC Safety do zarządzania łańcuchami bezpieczeństwa.

Działanie

Piece pracują w cyklach wsadowych, które obejmują:

1. Etap załadunku

2. Etap oczyszczania wstępnego zgodnie z normą EN 1539

3. Faza ogrzewania, podczas której osiągana jest temperatura docelowa

4. Etap utrzymania temperatury

5. Etap chłodzenia

6. Etap opróżniania

Opcja

Produkt stworzony na zamówienie

Podobnie jak w przypadku każdego produktu AMARC, istnieje wiele możliwości indywidualizacji, począwszy od wyboru materiałów, poprzez strukturę podstawy, sterowanie drzwiami, liczbę obszarów regulacji temperatury i procesu…

Piec jest również wstępnie zaprojektowany do integracji z systemem produkcyjnym zgodnie z logiką i standardami Industry 4.0.

 

 

Kliknij na + aby zobaczyć więcej szczegółów