Standardy referencyjne UE

Wszystkie piece przemysłowe AMARC, od serii standardowej FSE150 – FSE250 po piece niestandardowe, wchodzą w zakres stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i odnoszą się do norm zharmonizowanych oraz norm europejskich dotyczących bezpiecznej konstrukcji maszyn.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE; normy EN12100, EN60204-1, EN13849-1, EN62061, EN61508-1, 2, 6.

Bezpieczeństwo

Konstrukcja bezpiecznych pieców jest równie ważna jak ich wytrzymałość mechaniczna czy wydajność procesu.
Wszystkie piece przemysłowe i suszarki AMARC są wyposażone w następujące urządzenia:

 • Czujniki zbliżeniowe: służą do zatrzymywania maszyny po otwarciu drzwi.
  Zatrzymując wentylację, zapobiegają one uderzeniom operatora przez strumienie powietrza o wysokiej temperaturze oraz przez niepożądane mgły.
  Systemy bezpieczeństwa przeznaczone do monitorowania osłon ruchomych i drzwi zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN60204-1.
 • Systemy zabezpieczające przed uwięzieniem: Piece przemysłowe AMARC, które umożliwiają dostęp operatorom podczas etapów załadunku i rozładunku, są wyposażone w drzwi otwierane od wewnątrz z funkcją zapobiegającą uwięzieniu.
  Systemy bezpieczeństwa przeznaczone do monitorowania osłon ruchomych i drzwi zostały zaprojektowane i skonstruowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN60204-1, EN13849-1.
 • Sygnał świetlny alarmów: Wszystkie alarmy są rozpoznawane za pomocą specjalnego sygnału świetlnego na panelu sterowania i kumulowane przez kolumnę świetlną zainstalowaną na dachu obudowy lub na pokładzie maszyny. Są one dostarczane na żądanie i mogą być zdalnie podłączone do tablicy zaciskowej w celu połączenia z centralnymi systemami nadzoru klienta.
  Systemy sygnalizacji świetlnej zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN60204-1.
 • Przycisk awaryjny, pod przekaźnikiem bezpieczeństwa: Na wszystkich panelach sterowania jest zainstalowany czerwony przycisk awaryjny w kształcie grzybka, który zatrzymuje wszystkie funkcje maszyny w przypadku awarii.
  To urządzenie, które jest bezpośrednio połączone z przekaźnikiem bezpieczeństwa.
  Systemy zatrzymania awaryjnego za pomocą przycisku grzybkowego zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN60204-1, EN13849-1.
 • Układy ograniczające temperaturę niebezpieczną: Wszystkie piece przemysłowe AMARC są wyposażone w obwód zabezpieczający przed nadmierną temperaturą z dwoma progami:
  • „Wysoka temperatura”, działa w celu zatrzymania urządzenia.
  • „Ekstremalnie wysoka temperatura”, działa poprzez podanie sygnału na regulator temperatury i wysłanie sygnału, na styku beznapięciowym, może być sterowana przez instalatorów w celu przeprowadzenia akcji gaśniczej.

  Systemy ograniczania skutków awarii niebezpiecznych dla systemu zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN60204-1, EN62061, EN50495, EN61508-1,2,6.
  Projekt ten został zakończony sporządzeniem „Raportu z oceny bezpieczeństwa” (SAR), w którym określono poziom skuteczności wyżej wymienionych obwodów bezpieczeństwa w następujący sposób:

  • SIL 2 dla wszystkich pieców przemysłowych z ogrzewaniem elektrycznym.